Kollégiumi élet szabályai

Kedves Kollégisták!

Beköltözésedkor, a Kollégiumi Bentlakási Megállapodás (KBM) aláírásával vállaltad a házirendben foglalt szabályok betartását. A házirend legfontosabb pontjait az alábbiakban foglaltuk össze Nektek. A teljes házirend és fegyelmi ponttáblázat az oldal alján elérhető. Kérjük olvasd el figyelmesen és tartsd be a szabályokat a gördülékeny együttélés elősegítésére!

Fegyelmi pontokról röviden

 • Ha valaki valamilyen vétséget követ el, a vétségnek megfelelően büntetőpontot kap. A büntetőpontokról a folyosói hirdetőtáblákon, a liftekben és az oldal alján található fegyelmi ponttáblázatban találhattok infókat.
 • 10 fegyelmi pont elérése után automatikusan fegyelmi tárgyalásra kerül sor.
 • A kollégiumi felvételi pontokból az érvényes (1 évnél nem régebbi) fegyelmi pontok értéke levonásra kerül. Amennyiben a jelentkezett hallgató jogerős fegyelmi határozattal rendelkezik, úgy a kollégiumi felvételi pontjaiból

- megrovás esetén a megszerezhető kollégiumi felvételi pontok 10%-a kerül levonásra,

- szigorú megrovás esetén a megszerezhető kollégiumi felvételi pontok 25%-a kerül levonásra,

- eltiltás esetén nem részesülhet kollégiumi elhelyezésben a fegyelmi határozatban szereplő időszak végéig.

Csendrendelet

 • Annak érdekében, hogy minden kollégista élvezhesse a pihenéshez és tanuláshoz szükséges nyugalmat, a házirend értelmében szorgalmi időszakban 23:00 óra és 7:00 óra között csendrendelet van érvényben. Pótlási- és vizsgaidőszakban egész nap tilos minden hangoskodás!
 • A csendrendelet be nem tartása 4 fegyelmi ponttal büntethető!

Hulladékelhelyezés a Kollégiumon belül

 • A szobákban keletkezett hulladék elszállításának érdekében munkanapokon reggel 7 óra körül a liftek előtt kihelyezésre kerül 1-1 darab 240 literes hulladékgyűjtő (KÉK kuka), amelybe a kollégisták a keletkezett szemetet elhelyezhetik. Ezek a tárolók munkanapokon kb. délelőtt 10 óráig a megadott helyen vannak, ezután az alagsorba (-1. emelet) kerülnek és a továbbiakban itt megtalálhatók.
 • A konyhai munkálatok során keletkező hulladékot az ott található szemetesekbe (kis méretű nyitott és 240 literes PIROS kukákba) lehet gyűjteni. Szobai szemetet tilos a konyhákban található tárolókban elhelyezni!
 • Ezen felül a kollégium alagsorában műanyag/fém/papír/üveg és szárazelem szelektív hulladékgyűjtők is találhatók. Óvjuk környezetünket közösen, ha lehet, gyűjtsük szelektíven a hulladékot!
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a folyosón még átmenetileg is tilos szemetet tárolni! Ennek figyelmen kívül hagyásáért 4 fegyelmi pont jár!

Dohányzás

 • Dohányozni csak az arra kijelölt lépcsőházi erkélyeken és az épület előtt szabad. Tiltott helyen való dohányzásért 5 fegyelemi pont jár!

Tűzvédelmi szabályok

 • A szobákban nyílt láng és semmilyen hőfejlesztő eszköz használata nem megengedett (rezsó, vasaló, kenyérpirító, szendvicssütő, grillsütő, kávéfőző, vízforraló, hajszárító, hajsütő vas, stb.). Ezeket kizárólag a konyhákban illetve a mosdókban használhatók.
 • A téves tűzriadó okozása amellett, hogy ki kell fizetni a tűzjelző felülvizsgálati díját (~20e Ft) , 5 büntetőpontot is von maga után!
 • A kollégiumra, azon belül is az adott szobára vonatkozó kijelölt menekülési útvonalakról minden szobaajtó belső felén található egy tájékoztató. Tűzriadó esetén mindenki a legrövidebb útvonalán igyekezzen elhagyni a kollégium területét!
 • A menekülési utakat (folyosók, lépcsőházak) szigorúan tilos bármilyen tárggyal eltorlaszolni! Ruhaszárítókat nem lehet folyosón használni, helyette használjátok a szobákban található fregolit.
 • Hordozható tűzoltó készülék kifújása, rongálása, valamint a fali tűzcsapok, benne lévő eszközök használata, rongálása fegyelmi eljárást von maga után!
 • A lépcsőházak speciális, a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő módon lettek kialakítva. A lépcsőházi túlnyomást a tetőtérben elhelyezett ventilátorok biztosítják. Ahhoz, hogy a lépcsőházi túlnyomás megfelelő szinten legyen tartva, a lépcsőházi ajtók kitámasztása, kiakasztása szigorúan tilos! Kérünk titeket, ne így próbáljatok meg kereszthuzatot csinálni.

Szobák használata

 • Nagyobb méretű saját bútorok, illetve használati tárgyak (pl.: szék, mikró, polc, stb.) behozatalához a gondokoktól lehet engedélyt kérni munkaidőben.
 • A kollégiumba nem hozhatók be olyan tárgyak, amelyek nagy energia igényűek (áramfelvételük nagyobb, mint 16 A) pl. légkondicionáló, hősugárzó, merülő forraló, nagy teljesítményű másológép, mosógép, stb.
 • Képek, poszterek elhelyezése a falon, üvegen, szekrényajtón, polcokon vagy egyéb laminált felületen (ideértve a lakószobák ajtaját belülről) csak gyurmaragasztóval történhet. Ha a gyurmaragasztó mégis sérülést vagy esztétikai hibát okoz a felületen, annak helyreállítását az Üzemeltető a kollégista költségére teszi meg.
 • Mindennemű dekoráció vagy átrendezés (festés, falfirka, furatok elhelyezése, szög beverése, stb.), amely a szoba eredeti állapotát tartósan megváltoztatja, szigorúan tilos. Ezek helyreállítását az Üzemeltető a kollégista költségére teszi meg.
 • A szobákat lehetőség van átrendezni, viszont erre engedélyt kell kérni a gondnoktól, valamint kiköltözéskor mindent az eredeti állapotába kell visszarendezni.
 • Az ajtók külső felületén elhelyezett szobaszám, valamint az ajtók belső felületén elhelyezett menekülési útvonal letakarása szigorúan tilos!
 • Az ajtók külső felületén bárminemű használati tárgy elhelyezése és tárolása (kabát, dzseki, edzőruha, esernyő stb.) szigorúan tilos!
 • Hibákat és károkat köteles minden kollégista bejelenteni! A keletkezett kár bejelentésének elmulasztása esetén a kár megtérítése teljes egészében a kollégistát terheli!

KTK gondnokok

 

Név

Megtalálható

Elérhetőség

Palotai Zoltán

2. emeleti gondnoki iroda

gondnok@ktk.bme.hu

Mészárosné Sipos Ildikó

6. emeleti gondnoki iroda

gondnok@ktk.bme.hu

Közösségi termek használata

 • Kérjük, hogy a közösségi helyiségeket (társalgók, konyhák) magatok után mindig rendezett, tiszta állapotban hagyjátok!
 • Főzéskor figyeljetek, hogy ne hagyjátok a konyhában felügyelet nélkül a készülő ételt, ugyanis, ha odaég és füst keletkezik, a tűzjelző bejelez!
 • Ha főztök a konyhában, akkor ügyeljetek a tűzhelyek tisztán tartására! A frissen odakerült szennyeződést néhány könnyed mozdulattal el tudjátok távolítani és így mások is kulturált környezetben tudnak főzni. A konyhai rend visszaállításának elmulasztása 3 fegyelmi ponttal is büntethető! Közösségi helyiségekben rendetlenség, szemét okozása és el nem takarítása esetén 4 fegyelmi pont is kiszabható.
 • Közösségi helyiségekben rendetlenség, szemét okozása és el nem takarítása esetén 4 fegyelmi pont is kiszabható.
 • A vizesblokkokban található mosógépek és szárítógépek használata ingyenes, használati útmutatójuk a gépek mögött a falon található.

Portai belépés

 • Fontos, hogy amennyiben valamilyen probléma adódik a kollégiumi beléptető kártyával a forgóvillánál, mindenképpen a portának kell szólni erről. A forgóvilla megkerülése szigorúan tilos, 6 büntetőpontot von maga után!

Vendégfogadás

 • A járványügyi intézkedések végéig minden kollégista legfeljebb egy, a félév elején KEFIR-ben előre leadott vendéget fogadhat. Amennyiben a KEFIR-ben már nem elérhető az opció, és nem választottál még a félévre vendéget, ezt megteheted a kollegiumok@bme.hu címre írt e-maillel.
 • A vendégfogadás a portán történik, ahol a vendégfogadó kollégista személyesen megjelenik, majd a kollégiumi belépőkártyáját, illetve a vendég személyazonosságát igazoló igazolványát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány vagy diákigazolvány) bemutatja adatrögzítés céljából. A vendég a látogatás idejére belépőkártyát kap (vendégkártya). A vendég kártyáját látogatás után a portán köteles leadni.
 • Amennyiben a kollégium a lehetséges maximális vendégszámot elérte, nem lehet további vendéget fogadni, míg bent lévő vendég nem távozik.
 • A vendég nappali vendégnek minősül, amennyiben a vendégfogadás reggel 7 óra és éjjel 1 óra között történik. A nappali vendégkártya hajnali 4:00-ig érvényes. A vendégnek eddig az időpontig el kell hagynia a kollégiumot. Normál díjas éjszakai vendéget szintén reggel 7 óra és éjjel 1 óra között lehet fogadni, melynek díja 800 Ft. Amennyiben a vendégfogadás éjjel 1 óra és reggel 7 óra között történik, emelt díjat kell fizetni, 1600 Ft-ot. Az éjszakai vendégkártyák érvényessége mindkét esetben másnap délután 16:00-ig tart.
 • Egy szobában egy éjszakai vendég lehet egyszerre, továbbá egy vendég összesen maximum három éjszakát tölthet egy héten a kollégiumban.
 • A díjakat NEPTUN-on keresztül írják ki a következő hónapban.
 • A vendégkártya leadásának elmulasztása bármely esetben, illetve az éjszakai vendégkártya másnapi 16:00 óra utáni leadása, újraérvényesítése további fizetési kötelezettséget von maga után.
 • A vendégfogadó köteles a vendégét tájékoztatni a vendégfogadás szabályairól! A vendég viselkedéséért, az esetleges okozott kárért a vendégfogadó kollégista köteles pénzügyi felelősséget is vállalni! A vendégnek kiosztott büntetőpontok felét a vendégfogadó is megkapja!

Gazdasági tevékenység

 • A kollégiumba engedélyhez kötött gazdasági, kereskedelmi tevékenység engedély nélküli folytatása (árusítás, szerencsejáték, stb.) szigorúan tilos! Saját használatú jegyzetek, tankönyvek, személyes eszközök, tárgyak (pl. használt számítógép, stb.) eladásához a Kármán Bay fórumot használhatjátok: https://www.astech.hu/kbay/

Lakcímbejelentés

 • A KBM‑ben értelmében kötelesek vagytok a kollégiumot tartózkodási helyként bejelenteni az illetékes hivatalnál. A bejelentés számotokra is fontos, mivel ennek hiányában nem jogosultok orvosi ellátásra Budapesten. Kérjük, hogy minél előbb végezzétek el a lakcímbejelentést! Az ideiglenes lakcímet 5 évente meg kell újítani.
 • Első teendőtök, hogy munkaidőben elmentek a kollégiumi gondnokhoz, akitől pecsételt lakcímbejelentő lapot tudtok kérni.
 • Ezután a bejelentést megtehetitek a XI. kerületi okmányirodában vagy kormányablakban. Ideiglenes lakcím bejelentése díjtalanul, időpont foglalása nélkül megtehető.
  Kormányablak: Budapest XI. kerület, Bocskai út 39-41. (A Petőfi híd budai hídfőjétől induló 212-es busszal lehet eljutni, amelyről a Vincellér utcánál kell leszállni.)
 • A bejelentési kötelezettség határideje a beköltözéstől számított legkésőbb egy hónap.
  Az adott félévben a mentorok ellenőrizni fogják az ideiglenes lakcím meglétét. A bejelentés elmulasztásáért 5 fegyelmi pont jár.

Internethasználat

 • A KTK-s internethozzáféréshez a KTKaccountoddal kell regisztrálnod a netreg.ktk.bme.hu oldalon. 
 • A beköltözéshez mindenképpen hozz magaddal egy UTP kábelt, mert a szobákban csak fali aljzatok vannak (2 méteres elegendő).
 • Az internettel kapcsolatos kérdésedre a választ a https://szamtech.ktk.bme.hu/gyik oldalon kaphatsz. Amennyiben a problémádra itt nem találod a megoldást, a Számítástechnika Szakosztályosokkal a https://support.ktk.bme.hu/ oldalon tudod felvenni a kapcsolatot.

Plakátolási szabályok

 • A kollégiumban plakatolási rend van érvényben.
 • Részletes szabályok a "A Karman Tódor Kollegium Plakatolasi Rendje 2023.pdf"-ben olvasható.